Stimate Client! Dacă aveţi întrebări sau aveţi nevoie de consultanţă contactaţi - ne: birou@reeline.ro
Livrare gratuită de la 450,00 LEI
Salvați în lista de cumpărături
Crearea unei noi liste de cumpărături

Termeni și condiții

Termeni și condiții
REELINE
https://reeline.ro/
 
 
ELHURT PLUS Spółka Akcyjna ,
Osieczany 585, 32-400 Myślenice (Polonia)
PL6812053490
birou@reeline.ro

  1. Dispoziții Generale

1.      Magazinul online disponibil la adresa de internet https://reeline.ro/  este administrat de ELHURT PLUS Spółka Akcyjna , Osieczany 585, 32-400 Myślenice (Polonia), PL6812053490, birou@reeline.ro .
2.      Definiții :
a)      Produse şi Servicii: orice bun şi/sau prestație care urmează a fi furnizate de REELINE Clientului ca urmare a încheierii Contractului.
b)      Client: orice persoană fizică în vârsta de minimum 16 ani împliniți sau o persoană juridica, deținătoare a unui Cont în Site şi care a efectuat cel puțin o Comandă în baza prezenților Termeni şi condiții.
c)      Consumator –  Persoana fizică care desfășoară o activitate juridică cu un întreprinzător care nu este direct legată de afacerea sau profesia ei.
d)      Comandă - un document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Client sau Utilizator, prin care Clientul sau Utilizatorul transmite REELINE intenția de a achiziționa Produse şi Servicii de pe Site.
e)      Contact- secțiune din Site accesibila pe baza de înregistrare cu adresa e-mail şi parola.
f)       Contract: o Comandă confirmata de REELINE, prin care REELINE este de acord sa livreze Clientului anumite Produse şi Servicii, iar Clientul este de acord sa efectueze plată acestora.
g)      Vânzător – ELHURT PLUS Spółka Akcyjna , Osieczany 585, 32-400 Myślenice (Polonia), PL6812053490, birou@reeline.ro .
h)      Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridica înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi -a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni şi condiții.
 
3.      Termeni şi condiții se adresează atât Clienților consumatori cât şi celor Non consumatori  ce utilizează Magazinul Online, Serviciile Electronice sau încheie Contracte de Vânzare (cu excepția punctului X din prezentul Termeni care se adresează numai antreprenorilor).
4.      Termeni şi condiții este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client.
5.      Pentru motive justificate, REELINE își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului sau Utilizatorului la Site prin declararea Contului ca inactiv, prin dezactivarea selectiva a anumitor facilitați ale Contului şi /sau prin refuzarea accesului la anumite modalități de plată**, in cazul în care considera ca în baza conduitei sau a activității Clientului sau Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia prejudiciază sau ar putea prejudicia REELINE.**
6.      Utilizarea magazinului Online necesită îndeplinirea de către dispozitive finale și a sistemului teleinformatic utilizate de către Client, a anumitor cerințelor tehnice.
7.      Întregul Conținut, comunicarea dintre REELINE şi Client, Utilizator, precum şi orice tranzacție, procedura, document etc. guvernate de prezenții Termeni şi condiții sunt redactate în limba romana. Prin luarea la cunoștința şi acceptarea acestor Termeni şi condiții Clientul, Utilizatorul confirma ca înțelege pe deplin aceasta limba.
8.      Prezenții Termeni şi condiții pot fi oricând actualizați. Clienții şi Utilizatorii vor fi informați despre actualizare la adresa de internet https://reeline.ro/ .
 
    II.            Politică de vânzare online
 
 
1.      Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Client este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.      Orice Produs şi /sau Serviciu prezentat pe Site este disponibil pentru achiziționare doar în limita stocului existent.
3.      Informațiile, respectiv imaginile/pozele Bunurilor de pe Site au caracter informativ, iar Bunurile livrate pot diferi de imaginile lor prezente pe Site din punct de vedere al culorii sau nuanței.
4.      Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi /sau Serviciilor din Comandă . Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitata.
5.      Contractul se considera încheiat intre REELINE şi Client în momentul recepționării de Client a Mesajului Tranzacțional de confirmare a Comenzii. Documentul privind Comanda sta la baza Contractului încheiat cu Clientul. Acest document este salvat în format electronic.
6.      Toate preturile aferente Produselor şi /sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ taxa pe valoarea adăugata (TVA). Preturile nu includ taxa de livrare si nici eventualul tarif suplimentar de procesare a plații la livrare. Taxa de livrare şi eventualul tarif suplimentar de procesare a plații la livrare sunt afișate în coșul de cumpărături de pe Site.
7.      REELINE poate modifica în orice moment, fără nicio notificare prealabila, prețul oricărui Produs sau Serviciu prezentat pe Site.
8.      In situațiile în care, urmare a unor disfuncționalități ale Site-ului sau a unor erori umane, prețul afișat pe Site nu este cel real, pot deveni incidente prevederile art. 1665 alin. 2 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) referitoare la prețul derizoriu şi ca atare nu poate fi încheiat un Contract valid intre REELINE si Client, iar Produsele si/sau Serviciile afectate nu vor fi livrate şi /sau furnizate. REELINE va informa cu promptitudine Clientul asupra prețului corect în eventualitatea apariției unor asemenea situații. 
 
 III.            Comandă
 
1.      Clientul sau Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor şi /sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături. Comandă va fi finalizata prin efectuarea plații prin una dintre modalitățile indicate pe Site.
2.      Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirma ca toate datele necesare procesului de cumpărare online sunt corecte, complete şi reale la data plasării Comenzii.
3.      REELINE poate anula Comandă efectuata de Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă, sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
a)      neacceptarea tranzacției de către banca emitenta a cardului Clientului, în cazul plații online;
b)      invalidarea tranzacției de către procesa torul de plați utilizat de REELINE, în cazul plații online;
c)      datele furnizate pe Site de Client sunt incomplete şi /sau incorecte, iar Clientul nu a corectat aceste date in Cont sau nu a contactat REELINE în vederea corectării lor, situație în care REELINE se afla in imposibilitatea de a expedia si/sau furniza Produsele şi /sau Serviciile din Comandă.
4.      Factura se va emite pe baza datelor furnizate de Client.
 
 
 
 IV.            Plată
 
1.      Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în notificarea de preluare a Comenzii trimisa de REELINE Clientului.
2.      Vânzător pune la dispoziția Clientului, în principiu, următoarele metode de plată din titlul Contractului de Vânzare:
a)      plățile electronice prin intermediul serviciilor autorizate PayByLink ;
b)      plată cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate  PayByLink;
c)      transferul regular ;
3.      Puteți achita comanda în numerar la curier, la ușa dumneavoastră, chiar în momentul livrării coletului.
4.      Decontarea a tranzacțiilor electronice și a celor efectuate cu cardurile de plată se efectuează în funcție de alegerea Clientului prin intermediul platformelor autorizate;
5.      În cazul în care Clientul alege să plătească ramburs la primirea coletului acesta este obligat să efectueze plata la primirea coletului. Refuzarea primirii coletului chiar și în termenul stabilit suplimentar duce la rezilierea Contractului de Vânzare. Clientul, poate anula Comandă până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe, de asemenea acestă acțiune nu încalcă drepturile lui de retragere din contract.
 
    V.            Livrarea
 
1.      Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României. Livrarea produsului către Client se plătește de către acesta, cu excepția cazului când Contractul de Vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare şi servicii postale) sunt indicate în paginile Magazinului Online și în momentul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul este de acord să accepte Contractul de Vânzare.
2.      Metodele disponibile de livrare pot depinde de metoda de plată aleasă de către Client.
3.      Modalitatea de livrare a comenzilor REELINE pentru produse fizice este prin curier.
4.      Durata totală de așteptare privind livrarea Produsul către Client (data livrării) se compune din timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata  de  livrare a Produsului de către transportator.
5.      Termenul de livrare al produsului către Client este de aproximativ 7 zile lucrătoare, cu excepția cazului când la plasarea comenzii sau în descrierea Produsului s-a specificat un termen mai scurt.
6.      Daca produsele nu au fost livrate in termen de 14 zile lucrătoare Clientul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar. Daca nici in termenul suplimentar produsele nu sunt livrate, Clientul  poate solicita rezilierea sau rezoluțiunea contractului.
7.      REELINE va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor şi va asigura transmiterea documentelor însoțitoare aferente acestora.
8.      Obiecțiunile referitoare la eventualele nereguli şi /sau lipsuri cu privire la integritatea coletelor şi a Produselor aferente acestora se vor face in momentul livrării sau prin întocmirea un proces verbal de constatare, sau prin refuzul primirii şi plații coletului. Orice reclamații ulterioare cu privire la aceste aspecte, nu vor putea fi luate în considerare. Recepția produselor reprezinta acceptul clientului ca produsele au ajuns în stare buna, iar confirmarea o reprezinta semnătura de pe documentele de transport.
9.      Cu excepția cazurilor când REELINE şi Clientul s-au înțeles altfel, proprietatea asupra Produselor va fi transferata la livrare, după efectuarea plații de Client, în locația indicata in Comandă .
 
 
 VI.            Returul produselor (Dreptul de renunțare la contract )
 
1.      Consumatorul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
 
– ziua în care Consumatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
– ziua în care Consumatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.
2.      Declarația de retragere din Contractul de Vânzare poate fi depus de ex.:
birou@reeline.ro
3.      Consumatorul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
4.      În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.
5.      Vânzător are obligația de a comunica Clientului confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declarației de reziliere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obișnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).
6.      Vânzător va returna plata folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri. Dacă Vânzător nu a propus că el singur va prelua marfa de la Client, atunci Vânzător va amâna returnarea plaților făcute de Client până în momentul recepționării Produselor sau primirea unei dovezi a Clientului că a expediat marfa.
7.      Clientul are obligația imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunțat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziția persoanei îndreptățite de Vânzător să-l preia, cu excepția cazului în care Vânzătorul a propus să preia personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa: 
adresa de returnare :
Olza Logistic - ELHURT PLUS
Matei Corvin 48
410142
Oradea, jud. Bihor
8.      Rugăm atașarea în limita posibilității a dovezii de cumpărare a produsului.
9.      Client este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depășește necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul legal de retragere, Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului rezultat din utilizarea acestuia într-un mod care depășește necesitatea pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. Răspunderea consumatorului poate include, în special, imposibilitatea  repunerii  produsul la vânzare, costurile reîncadrării etichetelor și elementelor de securitate pe produs, precum și costurile restabilirii produsului într-o condiție care să permită reintroducerea sa la vânzare în magazinul online, inclusiv costurile testării produsului de către un specialist și costurile pentru înlăturarea defectelor constatate ca urmare a unei astfel de examinări (în măsura în care aceste defecte rezultă din utilizarea Produsului de către Consumator într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și funcționarea).
10.  Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului.  Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu  îi revine consumator în legătură cu contractele: (1) pentru prestarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de furnizarea că, după executarea serviciului de către Vânzător va pierde dreptul de retragere din contract; (2) în care obiectul serviciului este un produs prefabricat, realizat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale; (3) în care obiectul serviciului este un Produs livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul original a fost deschis după livrare; (4) în care obiectul serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt legate inseparabil de alte lucruri.

1.      Toate produsele comercializate de către site-ul https://reeline.ro/ beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.
2.      Cumpărătorul își poate exercita dreptul care decurge din livrarea de bunuri de consum defectuoase în termenul limită de 24 de luni de la livrarea Bunurilor. În cazul în care Bunurile, ambalajele acestora sau manualul inclus stipulează o durata medie de utilizare a Bunurilor, termenul va fi redus la această durată.
3.      Vânzătorul garantează Cumpărătorului că, la livrare, Bunurile nu au defecte. Vânzătorul, în special, garantează că, la livrare, Bunurile:
a)      au proprietățile asupra căror părțile au convenit, și, în cazul în care nu există un astfel de consens, proprietățile pe care Vânzătorul sau producătorul le-a declarat sau pe care Cumpărătorul le așteaptă cu privire la tipul de bunuri respectiv și la promovarea de către Vânzător sau producător aferentă bunurilor respective ;
b)      sunt potrivite scopurilor comunicate de Vânzător sau scopurilor pentru care tipul respectiv de bunuri este, de obicei, utilizat,
c)      corespund din punct de vedere al calității sau designului modelului sau mostrei aferente, dacă mostra sau modelul au fost stat la baza deciziei asupra calității bunurilor,
d)      sunt în cantitatea, au măsura și greutatea corespunzătoare și respectă reglementările aplicabile.
4.      Cu toate acestea, această garanție nu acoperă problemele cauzate de uzura normală, neglijență, deteriorări sau utilizarea necorespunzătoare a produsului de către dumneavoastră.
 
 
VIII.            Reclamația
 
1.      Pentru reclamații, privind Produsele şi /sau Serviciile REELINE, Clienții, Utilizatorii pot sa contacteze Serviciul Asistenta Clienți la adresa de e-mail :
birou@reeline.ro
2.      Ca o procedura de rezolvare interna a oricăror probleme privind Comanda şi care nu par sa fie rezolvate altfel, Clienții au la dispoziție formularul din pagina de Contact de pe Site. REELINE va răspunde unei astfel de reclamații în cel mult 72 ore. Însa în funcție de complexitate, termenul ei de rezolvare se poate întinde pana la 30 (treizeci) de zile.
3.      După epuizarea cailor de conciliere interna si fără sa-si prejudicieze în vreun fel dreptul de acces la instantele judecătorești, Clientul (în accepțiunea de persoana fizica a termenului) aflat într-un litigiu cu REELINE poate apela pentru soluționare la o procedura extrajudiciara. Acestea sunt de regula mai rapide şi mai ieftine decât procedurile judiciare. Mai multe detalii sunt disponibile la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 
 IX.            Forța Majora
 
1.      Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen şi /sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților şi care nu poate fi evitat.
2.      Daca în termen de 10 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
 
 
    X.            Dispoziții pentru clienții non consumatori
 
1.      Prezentul punct  X din Termini se referă numai la Clienții și Beneficiarii care nu au calitatea de Consumator (persoană fizică).
2.      Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul de Vânzare încheiat cu un Client non consumator în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii. Renunțarea la Contractul de Vânzare în acest caz se poate face fără prezentarea cauzelor şi nu oferă motive Clientului să aibă pretenții fată de Vânzător.
3.      În cazul Clienților non consumatori, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele disponibile de plată, inclusiv poate solicita plata în avans, integrală sau a unei parți, indiferent de metoda de plată aleasă de Client sau a prevederilor din Contractul de Vânzare.
4.      În momentul predării de către Vânzător a Produsului către transportator (curier), Clientul non consumator preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client sau pentru întârzierile datorate transportului.
5.      Nici Vânzătorul sau angajații acestuia, reprezentanții autorizați și agenții nu sunt răspunzători față de Client, sub contractori acestuia, angajați, reprezentanți autorizați și / sau agenți pentru orice fel de daune, inclusiv pierderi de profit, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost provocat intenționat de către acesta.
6.      În fiecare caz privind stabilire răspunderi Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și / sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată - atât în cadrul revendicării unice, cât și în cazul oricăror cereri totale. - până la valoarea prețului plătit și a costurilor de livrare din ultimul Contract de Vânzare, dar nu mai mult de o mie  o sută lei.
7.      Toate litigiile apărute între Furnizor / Vânzător şi Beneficiar / Client non consumator vor fi supuse unei instante judecătorești competente.
 
 
 
 
 
 XI.            Prelucrarea datelor cu caracter personal
 
1.      Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.
 
 
XII.            Dispoziții finale
 
1.      Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitantu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi /sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a REELINE acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.
2.      Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi in special pentru pierderea acestora.
3.      Prin crearea şi utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul isi asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user si parola) şi pentru gestionarea accesării Contului, şi, în măsura permisa de legislația în i vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.
4.      Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre Vânzător şi Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești romane competente din Municipiul București.
01.01.2022
 
 
Anexa nr. 1 – Exemplu Modelul formularului de reziliere a contractului încheiat la distanță
(acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)
 
                                                                                                                     
MODELUL FORMULARULUI DE REZILIERE A CONTRACTULUI
 (acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)
 
Destinatar:
..................................
...................................
.....................................
 
Eu / Noi (*) prin prezenta renunț(ăm) (*) la contractul de vânzare pentru următoarele produse/servicii (*):
 
Data încheieri contractului(*)/ridicarea produsului(*)
 
Prenume și nume / Denumirea consumatorului (*)
 
Adresa consumatorului
Semnătura consumatorului  (doar dacă formularul se trimite pe suport hârtie)
Data
(*) Tăiați dacă nu este cazul

pixel